makad มากาด

“Makad” คาเฟ่สุดชิลย่านกาดหลวง เอนกาย พักเหนื่อยหลังช้อปของฝากเชียงใหม่

รีวิวคาเฟ่สุดชิล “Makad” (มากาด) จุดพักผ่อน พักแวะพักเหนื่อหลังซื้อของฝากที่กาดหลวง-ตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศดี ถ่ายรูปมูมสูงดาดฟ้ายามเย็น

Continue reading